Betalingsforsikring

Lån med betalingsforsikring gir trygghet om noe uforutsett skulle skje.

Forsikringen dekker de månedlige lånebetalingene ved:

  • 100 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • ved lånetakers død innfris lånet med inntill 600 000 kroner *)
  • ved kritisk sykdom innfris lånet med inntill 600 000 kroner *)

De fleste lån hos oss kan sikres med betalingsforsikring. Betalingsforsikringen kan tegnes av:

  • kunder mellom 18 og 62 år som jobber mer enn 16 timer pr. uke
  • selvstendig næringsdrivende
  • ha vært fast ansatt eller selvstedig næringsdrivende i minst seks sammenhengende måneder forut for inntreden i forsikringen
  • ikke er kjent med eller burde hatt grunn til å regne med permittering eller sykemelding
  • ikke er kjent med sykdom

Premien regnes som en prosentsats av månedlig terminbeløp og betales sammen med lånet. Fullstendige vilkår mottas ved tegning av forsikringen.

Beregn lånekostnader og send inn søknad 

(husk å hake av for at du ønsker betalingsforsikring).

 *) ved forbrukslån er beløpet inntil 250.000 kroner

 

Skademelding betalingsforsikring

Ved arbeidsledighet eller sykdom kan du melde inn skade elektronisk her. Du linkes videre til vår partners skadeportal som du kan kontakte ved eventuelle spørsmål. Eller du kan laste ned skademeldingsskjemaer her.

Du kan kontakte vår partner BNP Paribas Cardif på 23 23 75 00

 

Bil

Copyright © SNN-Finans