Biladministrasjon

SpareBank 1 Bilplan tilbyr komplett løsning for biladministrasjon til det private næringsliv og offentlig sektor over hele landet. Løsningen er tilpasset alle behov, fra små virksomheter med få biler til store virksomheter med flere hundre biler.

I en hektisk hverdag med krav til inntjening og sterk fokus på kostnader, kan det være en god ide å sette bort oppgaver som ikke har noe med kjernevirksomheten å gjøre.

Fakturaer fra en rekke ulike leverandører gir merarbeid og økte kostnader. Med SpareBank 1 Bilplan som din biladministrator kan du få alle dine bilkostnader som leasing, forsikring, vedlikehold, drivstoff med mer, på én faktura pr. måned.

Overlat organiseringen til SpareBank 1 Bilplan, eller inngå et samarbeid hvor du tar deler av jobben selv.

Hva oppnår du med SpareBank 1 Bilplan som partner?

  • en bilmerke- og leverandørnøytral biladministrator, behov bestemmer bilvalg
  • én kontaktperson å forholde seg til, som er kundens rådgiver i alle bilrelaterte spørsmål
  • en leverandør av alle bilmerker, via lokale forhandlere
  • en aktiv samarbeidspartner som medvirker til utvikling av virksomhetens bilpolicy og bilbrukerrutiner
  • et "bilkontor" som produserer alle kostnader på én faktura, en gang i måneden, ferdig kontrollert og periodisert
  • en faktura som kun inneholder faktiske, påløpte kostnader
  • bilflåte- og kostnadsrapporter som er tilgjengelig på web, åpen 24-7
  • en kompetansebedrift som er opptatt av et aktivt samarbeid med sine kunder om å finne de beste leverandørene, de økonomisk gunstigste bilene og de beste totalløsningene
  • en servicebedrift som setter kvalitet og kvalitetssikring i høysete brukervennlige løsninger og et serviceapparat som gir veiledning, råd og assistanse til bilbrukerene når de trenger det

Kontakt oss for mer informasjon

Hos oss får du en komplett løsning for biladministrasjon
Copyright © SNN-Finans