Styret

Styret er sammensatt av representanter fra eieren - SpareBank 1 Nord Norge - samt eksterne medlemmer. Sammensetningen reflekterer også vårt geografiske markedsområde.

Styre

Jan-Frode Janson - leder
Arvid Jensen - nestleder
Arne Sverressønn Nypan - medlem
Vidar Joachim Bakken - medlem
Grete Hansen - medlem

Hanne Karoline Kræmer - adm. direktør

 

Kolleger
Copyright © SNN-Finans