Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
SpareBank 1 kan ikke yte finansiering av aktiviteter som ikke er forenelig med norsk lov.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 250.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se informasjon før kjøp for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 65 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes her

Nom. rente 13,95%, eff. rente 18,41, lånebeløp 65.000, over 5 år, etabl.geb. 1950, totalt 96.964 kr.

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

1 280

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er beløpet du har søkt med tillegg av etableringsgebyr.

52 490
Nominell rente p.a.: 13,95%
Effektiv rente:  

I beregning av effektiv rente inngår etableringsomkostninger samt termingebyr. 

20,01%
Etableringsgebyr: 2 490
Termingebyr:  

Laveste termingebyr oppnås som regel ved bruk av Avtalegiro.

60