Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 250.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se snnfinans.no/betalingsforsikring for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 62 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes på snnfinans.no/betalingsforsikring

Effektiv rente 19,83 %,  lånebeløp kr 65.000 o/ 5 år, etabl. gebyr kr 1250, totalt kr 99 523,-

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

1 290

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er beløpet du har søkt med tillegg av etableringsgebyr.

51 250
Nominell rente p.a.: 16,50%
Effektiv rente:  

I beregning av effektiv rente inngår etableringsomkostninger samt termingebyr. 

20,44%
Etableringsgebyr: 1 250
Termingebyr:  

Laveste termingebyr oppnås som regel ved bruk av Avtalegiro.

30