Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 600.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se snnfinans.no/betalingsforsikring for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 62 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes på snnfinans.no/betalingsforsikring

Effektiv rente vil variere med lånets størrelse og løpetid.
Ved min. 35 % egenkapital, lån 150.000 kroner, etableringsgebyr 1900 kroner og løpetid 5 år vil et lån med nominell rente 3,25% gi effektiv rente 4,8 %. Total betaling 168.810 kroner.

 

 

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 054

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr (1.516 kroner). Tinglysningsgebyret vil bli redusert til 1.051 kroner dersom signering skjer elektronisk. Ved tinglysning av skipspant er satsen 2.321 kroner (ikke mulig å signere elektronisk)

103 716
Nominell rente p.a.: 5,25%
Effektiv rente:  

Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med lånet.

8,21%
Etableringsgebyr: 2 200
Termingebyr: 85

Opplysninger om bil

dersom du har

{{error}}
Copyright © SNN-Finans