Ulike typer leasing

Det finnes ulike typer leasing. Du kan velge det som passer best for bedriftens behov.

Leasing med full nedbetaling

Leasing med full nedbetaling til en kjent månedlig kostnad, innebærer at leieobjektet utgiftsføres i sin helhet over avtalt leieperiode. Sammenlignet med saldoavskrivning for  utstyr man eier og balansefører, vil dette ofte være en skattemessig fordel. 

Det er vanlig å tilpasse leieperioden til utstyrets levetid.

Leasing med gjenkjøp fra leverandør

Leasing med gjenkjøp fra leverandør gir virksomheten tilgang til nytt og velegnet utstyr til kjent månedlig kostnad. Ved utløpet av leieperiode kjøper leverandøren tilbake utstyret til en på forhånd avtalt pris. Risikoen for objektsverdien ved utløpet av leieperioden flyttes med andre ord over på leverandør.

Denne avtaletypen er mest vanlig i forbindelse med leasing av vare- og personbiler.

Leasingramme 

En forhåndsinnvilget leasingramme gjør det enkelt å gjøre avtale om nytt utstyr når behovet oppstår. Virksomheten oppnår fleksibilitet også i valg av leverandør. Du står fritt til å investere når og hvor du vil, og er godt forberedt når gode tilbud dukker opp. Med forhåndsklarert finansiering har du med andre ord stor forhandlingsmakt.

Har du leasingramme hos oss forholder du deg til en aktør og får om ønskelig alle dine leiefinansieringer på en månedlig faktura - enkelt og oversiktlig!

Søk om leasing

Leasing

Lån eller leasing_gaffeltruck
Copyright © SNN-Finans